İŞ SÖZLEŞMESİ

EK-1

MÜŞTERİ:

Adı Soyadı   :…………………………………………………………………………………..

T.C.No.         :………………………………………………………………………………..

Adres            :…………………………………………………………………………………

Telefon         :………………….…………           Gsm……………………………………

ARAŞTIRILANIN:

Adı Soyadı Ünvanı  :…………………………………………………………………………

TC.No.          :………………………………………………………………………………….

Adres            :…………………………………………………………………………………

Telefon         :………………….………………    Gsm……………………………………

Yapılacak iş                                 .………………………………………………………………………………….

Müracaat tarihi                   :    ….. /….. /20 …

Başlama tarihi                     :    ….. /….. /20 …

Bitiş tarihi                            :    ….. /….. /20 …

Hizmet süresi   (gün)         :    ……………..

Hizmet bedeli                      :    ……… TL.

Peşin alınan ücret               :    ………. TL.

bilgi-belge                            :    ……………………………………………………………

…………………………………………………………………………………..

SONUÇ:                                      .…………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………

 EK-2

“ARAŞTIRMANIN ESAS AMACI: Bireysel ve toplumsal yarar gözetilerek, adaletin gerçekleşmesinde mağdura ve yargıya yardımcı olmaktır”

Yukarıda; müşteri, araştırılacak iş veya kişi, yapılacak iş, başlama ve bitiş tarihi, süresi, bedeli ve ödeme şekli belirtilerek, OBJEKTİF dedektiflik  hizmetleri ile, …………………………. … Arasında …../…/…..   tarihinde düzenlenen bu sözleşme gereğince;

1 – Müşterinin talep ettiği hizmet, genel ahlaka ve kamu güvenliğine, Anayasa, Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu ile yürürlükte olan diğer kanunlara aykırı olmayacak. Aykırılığın tespiti halinde yapılan takip ve araştırmaya son verilecek.

2-OBJEKTİF dedektiflik, araştırmanın her aşamasında gördüğü lüzum üzerine sözleşmeyi tek taraflı iptal etme yetkisine sahip olup, Türk Ceza Kanunun 278 – 284 maddelerin sorumluluğu çerçevesinde hizmet verecek.

3 – Araştırılacak kişi veya kişilerin özel hayatına girilmeyeceği, suçun oluşabileceği her hangi bir çalışmada bulunmayacağımızı müşteri şimdiden kabul etmiştir.

4-Talep edilen hizmet, yasaların ve çalışma kurallarımızın el verdiği ölçüde yerine getirilerek elde edilen bilgiler ile yapılan çalışmalar hakkında ayrıntılı dosya hazırlanarak bir örneği müşteriye verilecek.

5 – Müşteri çalışmalarımız neticesinde elde ettiği bilgi ve belgeleri açıklayamaz, başkaları aleyhine tehdit veya şantaj aracı olarak kullanamaz. Aksi halde tüm cezai ve maddi-manevi sorumluluk kendisine aittir.

6 – firmamız objektif dedektiflik ve çalışanlarını çalışmaları süresince ve sözleşmede belirtilen sözleşme tarihi süresince  deşifre ederek zor durumda bırakan  sözleşme  muhatabı anlaşmalı müşterimiz , sözleşmeyi tek taraflı fesih etme yetkisine sahip OBJEKTİF DEDEKTİFLİK  çalışanlarının can güvenliği  ve firmanın menfaatleri doğrultusunda firma yetkilileri açıklama yapmaksızın fesih yetkisine sahiptir.

7 – Hizmet bedeli karşılıklı görüşmede belirlenerek kabul edilmiştir.

8 -iş bu karşılıklı görüşmede kabul edilen hizmet bedeli sözleşmenin 2. ve 3.maddesi gereğince tek taraflı fesih hakkını kullanır,verilen hizmetler ve yapılan masraflar ön çalışma bedeli olarak alınır ve iade edilmez.

9 – MÜCBİR SEBEPLER

Önlenemez, uzun süreli ve sözleşme konusu edilmiş ifa edilmesi doğrudan etkileyen, engelleyen veya sözleşmenin asli amacını ortadan kaldıran Olağanüstü tabiat olaylarından doğabilecek yangın, sel, deprem, vb., İş yerindeki yasal iş bırakmalar, savaş, iç savaş, bölümsel yada genel seferberlik ilanı, Bulaşıcı salgın hastalıkların baş göstermesi gibi  bir mücbir sebebin varlığı halinde, firmamızla alakalı olmayan her türlü ölüm durumunda,sözleşme otomatik olarak mücbir sebepler doğrultusunda fesih olur  ve sözleşmeli iki tarafta hiç bir hak talep edemez.

10 -Herhangi bir uyuşmazlık sonucunda Firmamız OBJEKTİF DEDEKTİFLİK aleyhine ve çalışanlarına kasten, ve bilerek, karalama kastı tespit edilen şahıslara sözleşme bedelinin iki katı cezai yaptırım uygulanır, huzur bozucu ,her türlü fiziksel sözlü müdahale tespitinde ceza mahkemeleri  yolu açıktır.

11 – Hizmet bedeli % 80 peşin olarak alınır. %20 iş bitiminde alınır.

12 – Ben……………………………………….  yukarıdaki sözleşmeyi okudum.  Sözleşmenin Tüm maddelerindeki şartlara riayet edeceğimi taahhüt ederim,aksi durumda tarafıma sözleşmede yer alan tüm cezai yaptırımların uygulamasını kabul ediyorum.

13 – iş bu sözleşme (13) maddeden oluşmuştur                                                                                                                                                                                                                                                                                         MÜŞTERİ  ADI SOYADI:

OBJEKTİF DEDEKTİFLİK  İMZA                                                                                     MÜŞTERİ İMZA: