Şahıs Takip ve Araştırma

Araştırılacak şahıs hakkında verilen tüm bilgiler değerlendirilip ön çalışma sonrasında 5 gün veya 10 günlük takip programı ile elde edilen veriler müşteriye sunulur. Ortalama başarı %95’dir.