Özel Dedektiflik

Türkiye’de Özel Dedektiflik

Anayasadaki temel hakların sınırlarına yaklaşmadan, ülkedeki mevcut yasalara aykırı hiçbir iş takibini yapmadan Özel Detektiflik hizmetleri Mesleki Etik Kurallara bağlı kalınarak Ülke düzeyinde sürdürmektedir.

Yasal Uyarı:

TCK’na göre açıkça suç olan, Genel Kolluğa dahi çok sınırlı ve ancak Yargı kararı ile izin verilen, hukuka aykırı elde edilmesi halinde Mahkemelerce hiçbir şekilde delil olarak kabul edilmeyen, Cep Telefonu Kayıtları, telefonların dinlenilmesi, özel hayatın ihlali gibi isteklere kesinlikle cevap verilmeyecektir. Bu bağlamda;

KURUMSAL DENETİM SİSTEMİ
Şirketlerin Bayi ve Acentelerinin hizmet sunumunda ki hatalarını tarafsız olarak analiz ederek hizmet veya ürün alanların mağduriyetinin önlenmesine yardımcı olmak şirketin zarara uğramasını önlemek amacıyla yapılan araştırma sonuçları rapor halinde somut kanıtlarıyla ilgiliye sunulur.
Periyodik denetimin kalite ve sürekliliğin güvenilir ve tutarlı hale gelmesine rehberlik etmek amacıyla, bayilik sözleşmesinde belirtilmiş amaç ve hedeflere, performans ölçütlerine ve kalite standartlarına göre karşılaştırmak ve ölçmek, kanıtlara dayalı olarak değerlendirmek amacıyla profesyonel denetim sistemini kurmaktır.

İç Denetim:
Bayilik sözleşmesinde belirtilen kurallara uyulup uyulmadığı, tespit edilen hataların önlenmesi, risk ve zayıflıkların belirlenmesi ve tedbir alınması amacıyla yapılan denetimdir.

Dış denetim: Bayi veya Acentelerin yerel anlamda ticari faaliyetlerinin incelenmesi ve sonuçlarının değerlendirilmesidir.
a) Finansal yönden araştırılıp güncel mali durum analizi,
b) Sözleşme hükümlerine uyulup uyulmadığı yönünden yapılacak araştırma sonuçlarına göre tedbir almak ve muhtemel zararlardan korunmak amacıyla çalışmalar yapılır.

Araştırılacak şahıs hakkında verilen tüm bilgiler değerlendirilip ön çalışma sonrasında 5 gün veya 10 günlük takip programı ile elde edilen veriler müşteriye sunulur. Ortalama başarı %95’dir.